Op deze kaart zijn locaties en werkzaamheden voor onderhoudswerkzaamheden aan wegen opgenomen. De aard van de werkzaamheden, de locaties en de planning van de uitvoering kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Bewoners en belanghebbenden van betreffende wegen worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden die in de betreffende straat worden uitgevoerd.

Aan de inhoud van deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.